Το έργο VET SQUARED (VET^2) εστιάζει στην αρχική και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ΕΕΚ, με ειδική εστίαση σε έναν τομέα της ΕΕΚ που παραβλέπεται ως θέμα που σχετίζεται με την οργανωτική πολιτική και διαχείριση και ενσωματώνεται ως ένα μικρό μέρος της επιχειρησιακής πολιτικής και των μέτρων συμμόρφωσης.

Το έργο αναβαθμίζει τις δεξιότητες και παρέχει ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης στον τομέα της κινητικότητας ΕΕΚ, παρέχοντας έναν ειδικό χάρτη διασφάλισης ποιότητας για εφαρμογή κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων κινητικότητας ΕΕΚ.

Στο έργο μας, αναπτύσσουμε ένα διαδραστικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για χρήση από επαγγελματίες ΕΕΚ που επιδιώκουν να κατανοήσουν σε ποιο βαθμό ο οργανισμός τους επιτυγχάνει πρότυπα προστασίας. Θα έχετε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσετε παρακάτω και να δοκιμάσετε την ικανότητα προστασίας του οργανισμού σας σχετικά με τη συμμετοχή σε μετακινήσεις.

Απολαύστε το και περιμένουμε τα σχόλιά σας!

Ομάδα έργου VET^2!


Course for Students

Προστασία στην ευρωπαϊκή κινητικότητα ΕΕΚ

Ας ξεκινήσουμε
Course for Teachers

Εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης προστασίας κινητικότητας ΕΕΚ

Ας ξεκινήσουμε